за допомогою якої команди можна запустити програму Notepad. Вивести відомості про процес породжений у системі в результаті запуску програм?


Post №1September 26, 2014 in 18:57:07
Яку команду потрібно вести в сmd?