Валерьян Хуснутдинов

c "Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи". (Ф.Раневская)

Публикации


1. «Методика использования ЭВМ на занятиях астрономии в ВУЗе», Ташкент, Ўкитувчи, 1988
2. «Пошук, підтримка і розвиток соціально-педагогічних ініціатив в Україні», «Социально-экономическая модель образования в условиях микрорайона», збірник наукових статей ГДПІІМ, 1997 р.;
3. «Прикладная экология в высшем учебном заведении», збірник наукових статей ГДПІІМ, 1997 р.;
4. «Введение в принципы построения логической основы экологических проектов», збірник наукових статей ГДПІІМ, 1998 р.;
5. «Методика работы с группой. Использование и применение ролевых игр», ГРЦ ВУСМО, 2000 г.;
6. «Применение и использование ЭВМ в НГО», 1-2 части, ГРЦ ВУСМО, 2000 г.;
7. Электронные тренинги «Фандрайзинг. Написание проектов», «Мониторинг и оценка. Написание отчетов», Серія «Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)». ГРЦ ВУСМО, 2002 г.
8. «Менеджмент организации. Эффективное управление персоналом», ГРЦ ВУСМО, 2003 г.
9. “Електронний географічний довідник виборчих округів”, Серія ІКТ. Київ, 2005 р.; Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 14967 від 07.12.2005 р. м.Київ
10. «Електронний посібник з дистанційного навчання для вчителів загальноосвітніх закладів». Серія ІКТ. ГАМП «Астра», Київ, 2007 р.
11. „Електронний інформаційний довідник з питань Євроатлантичної інтеграції України”, Серія ІКТ. Кампанія «АВІ-Бек». Київ, 2007 р.
12. Дистанційний електронний навчальний курс-посібник “Соціальна робота в Україні». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34633 від 19.08.2010 р.
13. Цикл тренінгів «Безбар‘єрність і доступність» для осіб з обмеженими фізичними можливостями, Киев, 2010;
14. Дистанційний електронний навчальний курс-посібник “Кампания адвокасі: план дій», 2012 р.